• راهنماي دريافت خدمت

  شناسه خدمت: ۱۸۰۴۲۵۸۱۱۰۰

  کارشناس مربوطه: مهرانگیز حقانی –مریم یوسفی

  شماره تماس:۲۰۲-۳۲۲۰۸۱۴۵

  آدرس دقیق محل کار کارشناس پاسخگو: معاونت آموزشی – امور پذیرش و ثبت نام

  آدرس اینترنتی ارائه خدمت: http://transmission.behdasht.gov.ir

 • اعلام زمان ارائه خدمت در ايام هفته

  در زمان مقرراعلامی از جانب وزارت بهداشت درمان وآموزش

 • اعلام نحوه درخواست خدمت

  از طریق سامانه انتقالی وزارت بهداشت

 • اعلام نحوه تحويل خدمت

  از طریق سامانه انتقال وزارت بهداشت

 • واجدين شرايط دريافت خدمت

   دانشجویان متقاضی انتقال

 • هزينه و شيوه پرداخت

  هزینه دانشجویان انتقال بعد از موافقت انتخاب واحد آنان برای دریافت شهریه به مسئول مالی ارسال می گردد.

 • نظر سنجی
  1. آیا از راهنمای نحوه ارائه خدمت رضایت دارید؟
  2. آیا خدمت در زمان مقرر به شما ارائه شد؟
  3. پیشنهاد و یا انتقاد خود را برای ما بفرستید.