• راهنماي دريافت خدمت

  شناسه خدمت: ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۳

  عنوان خدمت: تائید کار با اشعه در مراکز پرتوپزشکی

  نوع خدمت: خدمت به متقاضیان دریافت مجوز کار با اشعه

  کارشناس مربوطه: آقای مهندس احمدصالحی

  راهنمایی به صورت تلفنی: ۳۲۳۲۳۲۹۸-۰۱۱

  راهنمایی به صورت حضوری: مراجعه به معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بابل- واحد بهداشت محیط و حرفه ای

  ثبت و رسیدگی به شکایات: تماس با سامانه 190 وزارت بهداشت یا تماس تلفنی با واحد بهداشت محیط یا مراجعه حضوری

 • فرم های لازم

  نامه معاونت درمان در خصوص صدور یا تمدید مجوز کار با اشعه و چک لیست مربوط به این مراکز

 • اعلام زمان ارائه خدمت در ايام هفته

  همه ایام هفته در ساعات اداری

 • اعلام نحوه درخواست خدمت

  به صورت حضوری با داشتن درخواست از مرجع استعلام کننده تائیدیه بهداشتی یا به شکل اتوماسیونی

 • اعلام نحوه تحويل خدمت

  بعد از بازرسی انجام شده توسط کارشناس بهداشت محیط بر اساس چک لیست های مربوطه و تائید نقشه مرکز کار با اشعه ، جوابیه این معاونت برای سازمان مربوطه(معاونت درمان یا سازمان انرژی اتمی) ارسال می­گردد.

 • واجدين شرايط دريافت خدمت

  متخصصین رادیولوژی

 • هزينه و شيوه پرداخت

   هزینه تائیدیه بهداشتی واحد با توجه به نوع فعالیت انجام شده از طریق سامانه اطلاعاتی جریان وجوه نقد و درآمدهای وزارت بهداشت  بهداشت (daramad.behdasht.gov.ir)

 • مدارك مورد نياز

  نامه معاونت درمان در خصوص استعلام وضعیت موسسه کار با اشعه و نقشه ساختمانی و جایگذاری اتاق‌ها