• راهنماي دريافت خدمت

  نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)

  مراجعه به دفاتر پیشخوان جهت اخذ صلاحیت بهداشتی مراکز و اماکن مشمول آیین نامه اصلاحیه ماده 13 – ارائه مدارک لازم به دفتر پیشخوان – پس از رویت و تایید صحت مدارک توسط دفتر پیشخوان درخواست به صورت الکترونیکی به مرکز بهداشت شهرستان ارسال میگردد – در مرکز بهداشت شهرستان ضمن بررسی مدارک ارسال شده از طرف دفاتر پیشخوان و انجام بازرسی از محل پاسخ استعلام اتحادیه صنفی به صورت الکترونیکی ارسال می گردد.

  ارسال پاسخ استعلام اتحادیه صنفی: 1- صلاحیت بلامانع 2- عدم صلاحیت به دفتر پیشخوان استعلام کننده – دفتر پیشخوان تحویل جوابیه استعلام به متقاضی

 • اعلام زمان ارائه خدمت در ايام هفته

  در هربار صدور مجوز صنفی یا مجوز فعالیت

 • هزينه و شيوه پرداخت

  طبق تعرفه های ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 • مدارك مورد نياز

  شناسنامه، کارت ملی، کارت بهداشت پرسنل شاغل در محل و استعلام اتحادیه صنفی/سازمان مربوطه

 • سوالات متداول همراه با پاسخ
  متوسط مدت زمان ارائه خدمت؟

  20 روز کاری

 • توافق نامه سطح خدمت

   مجری متعهد به لزوم حفظ محرمانگی، حفاظت و افشا نکردن اسناد مطالعاتی و اطلاعات کاربر می باشد. در غیر اینصورت هرگاه از این بابت به کاربر خسارتی وارد شود، مجری موظف به جبران خسارت وارده بنابر تشخیص ناظر خواهد بود.

       دسترسی به اطلاعات بر اساس دستور العمل های ابلاغی.

       قرار گرفتن کلیه داده های سامانه در مرکز داده ستاد وزارت بهداشت .

       رعایت مکانیزم و پروتکل های ثبت اطلاعات بر اساس استانداردهای ابلاغی و کدینگ های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.