• راهنماي دريافت خدمت

  شناسه خدمت: ۱۶۰۴۲۵۷۲۱۰۲

  آدرس وبسایت: https://health.mubabol.ac.ir/team/?cat=288

  کارشناس مربوطه: مهندس رستم عباس زاده (واحد سلامت محیط و کار)

  شماره تماس: ۳۲۳۲۳۲۹۸

  نوع مخاطبین: مردم

  نوع رویداد خدمت: سلامت, کسب و کار

  آیا خدمت منجر به پاسخ استعلام می شود؟ بله

  آیا خدمت منجر به صدور مجوز می شود؟ بله

  نوع خدمت: G2B دولت به کسب و کارها

  سطح خدمت: کشوری (خدمتی که در کل کشور ارایه می شود.)

 • واجدين شرايط دريافت خدمت

  مدیران آموزشگاهها