• راهنماي دريافت خدمت

  شناسه خدمت: 16041018000

  نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به کسب و کار (G2B),خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

  شرح خدمت: • بازدید از محل • تکمیل چک لیست بازرسی/ بررسی مواد غذایی / آب آشامیدنی/ تسهیلات و تاسیسات بهداشتی • نمونه برداری روتین به صورت تصادفی/ نمونه برداری مواد غذایی مشکوک به فساد/نمونه برداری از آب و موادغذایی شکایت شده/نمونه برداری از آب و مواد غذایی به جهت بررسی طغیان • اعلام گزارش نواقص بحرانی و غیر بحرانی به متصدی

  آدرس وبسایت: https://www.sibdapa.ir/

 • اعلام نحوه تحويل خدمت

  تقاضای گیرنده خدمت,فرارسیدن زمانی مشخص,رخداد رویدادی مشخص,تشخیص دستگاه

 • مراحل انجام كار به صورت شماتيك