• راهنماي دريافت خدمت

  شناسه خدمت: 16042575102

  کارشناس مسئول: آقای علی خدادای

  شماره تماس: 09112111618

  کارشناس: خانم بتول رعنایی

  شماره تماس: 09113151874

  آدرس: معاونت بهداشتی، واحد مدیریت کاهش خطر بلایا

  نوع خدمت: ,خدمت به شهروندان (G2C),خدمت به کسب و کار (G2B),خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

  برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا، آموزش/ تمرین کارکنان حوزه مدیریت خطر بلایا، ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی، ایمنی واحدهای بهداشتی، برنامه پاسخ به حوادث و بلایا، نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا، راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، بیمه تسهیلات بهداشتی در برابر مخاطرات، سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بلایا در حوزه بهداشت، پایش برنامه های مدیریت خطر بلایا در محیط، برگزاری برنامه های ویژه هفته کاهش خطر بلایا

   

 • اعلام زمان ارائه خدمت در ايام هفته

  ساعات اداری

 • مدارك مورد نياز

  شرح وظایف – تامین اعتبار – مستندات